свобода

Подчертахме си от: „Кучешко сърце“, Михаил Булгаков

– Всичко се дължи на разрухата, Филип Филипович.
– Не – съвсем уверено възрази Филип Филипович. – Не. Редно е вие пръв, драги ми Иван Арнолдович, да се въздържите от употребата на тази дума. Това е мираж, дим, фикция. – Филип Филипович разпери широко късите си пръсти, благодарение на което две сенки, приличащи на костенурки, зашаваха по покривката. – Какво представлява тази ваша разруха? Прегърбена бабичка с чепата тояжка? Вещица, която е изпотрошила всички прозорци, угасила всички лампи? Тя изобщо не съществува. Какво подразбирате под тази дума? – яростно попита Филип Филипович клетата картонена патица, закачена нагоре с краката до бюфета, и сам отговори вместо нея: – Това значи следното: ако аз, вместо да оперирам, всяка вечер започна да пея вкъщи в хор, при мен ще настане разруха. Ако в клозета започна, извинявайте за израза, да пикая извън клозетната чиния и същото вършат Зина и Дария Петровна, в клозета ще започне разруха. Следователно разрухата не е в клозетите, а в главите.

Цитатът е от книгата „Кучешко сърце“, Михаил Булгаков, издадена от ИК „Ентусиаст“, 2012 г.

Един коментар

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *