кого живея?

Стихотворение на седмицата: ***

XL


Пред мен минава пеперуда 

И за първи път в Всемира аз забелязвам, Че пеперудите нямат багра, нито пък движение, Както и цветята нямат багра или ухание. Баграта си има багра по криле на пеперуда, В движението на пеперуда движи се движението. Уханието си има ухание в уханието на цветята. Пеперудата е само пеперуда. Цветето е само цвете.

Фернанду Песоа
Превод от португалски: Румен Стоянов

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *