кого живея?

Стихотворение на седмицата: За мъничко любов


За мъничко любов избродил бих света,
бих крачил бос, без шапка в утрин синя,

бих крачил в сняг, скрил в мене пролетта,
бих крачил в буря с пеещ дрозд в гръдта.

бих крачил сякаш по роса в пустиня.
За мъничко любов избродил бих света
като слепец, протегнал длан за милостиня.

 – Ярослав Връхлицки

превод: Григор Ленков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *