кого живея?

Стихотворение на седмицата: Из “Седем нощни седмостишия”, IV

Едно голо рамо 
Като истина 
Заплаща ценността си 
На крайчеца на тази вечер 
Която свети тъй самотна 
Под тайнствения полумесец 
На моята носталгия.

 – Одисеас Елитис

Превод: Стефан Гечев

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *